Terugbetalen van teveel ontvangen inkomen
Iedereen kan het overkomen, het moeten terugbetalen van teveel ontvangen inkomen: Of je er nu schuld aan hebt of niet je moet teveel ontvangen inkomen terugbetalen, eerlijk is eerlijk. Maar is het wel eerlijk?

Let bij terugbetalen goed op. Er zijn verschillende manieren van terugbetalen en gevolgen zijn verschillend. De ramp begint natuurlijk al in het jaar van teveel ontvangen inkomen. In dat jaar hebt u ook Toeslagen gehad en dat blijkt teveel te zijn omdat u meer inkomen had. U moet dus nu loon of uitkering terugbetalen en toeslagen terugbetalen.

Als u aan uw baas gaat terugbetalen, dan daalt het bedrag dat u aan Toeslagen moet terugbetalen toch ook? Nee, ga daar maar niet direct van uit. Dat heeft te maken met de manier van terugbetalen en wanneer. Doet u dat binnen hetzelfde jaar dan wordt er kan er z.g. “netto” terug worden betaald. Wat u netto teveel heeft gehad wordt in een volgende maand netto van uw nettoloon/uitkering getrokken. Het hangt er even van af of de werkgever van een te hoog bruto bedrag is uitgegaan of bij de berekening netto te hoog is uitgekomen. 

Stel uw netto loon hoort in 2019 €1.000 per maand te zijn en de eerste 11 maanden ontving u €1.090. Als deze fout is gekomen door een te hoog bruto loon dan is er een probleem. In december berekent de werkgever u weer gewoon €1.000 netto en omdat u akkoord bent gegaan met netto verrekening en u €990 teveel hebt gehad in dat jaar, krijgt u in december: €1.000 – €990 = €10. Die €90 die u elke maand teveel had, had u niet apart gelegd?  U hebt bruto teveel gehad in dat jaar maar netto precies hetzelfde als anders en Toeslagen kijkt naar bruto. Vreemd hè? Ja maar u hebt nu wel een te hoog voorschot gehad van de Toeslagen.  

Bij uitkeringen gaat het vaak om veel meer geld en moet het terugbetalen meestal over een veel langere periode gebeuren. Als u dit ziet aankomen zet dan al vast de Toeslagen wat lager en probeer de terugvordering of het terugbetalen uit te stellen tot in het nieuwe jaar. Dan vindt het terugbetalen bruto plaats en dan daalt uw inkomen voor de Toeslagen zodat u misschien meer Toeslag ontvangt en de pijn wat verzacht wordt.

De moraal van het verhaal:
1. Voor de Toeslagen is het bruto inkomen van belang;
2. Ga niet zomaar met netto verrekening akkoord en;
3. Als het uw schuld niet is dat u teveel kreeg (u had wel aan de bel kunnen trekken, dus let daarop) dan heeft de ander schade veroorzaakt, die misschien te verhalen is.
4. De beslagvrije voet kan wel een rol spelen want uw inkomen moet natuurlijk wel het minimum bestaan garanderen. Kijk voor beslagvrije voet even hier.

Oplossing:
In de meeste gevallen wordt door bruto terugbetalen wat problemen voorkomen maar niet alles of niet geheel. Bruto terugbetalen kan door af te wachten tot het volgende jaar of door in overleg te gaan over het terugbetalen. Bij een bruto terugbetaling daalt uw bruto inkomen, het inkomen dat gebruikt wordt voor Toeslagen. Dat is prettig omdat u dan in het jaar van terugbetaling misschien meer Toeslag krijgt.