Wie is Met ’n Klik?

Een klein team van ervaren schuldhulpverleners. Oorspronkelijk begonnen als belastingadvieskantoor dat langzamerhand meer oog kreeg voor de kleinen dan voor de groten. Toen bleek dat we een ervaringsdeskundige met schulden en een bijstandsuitkering aan boord hadden, is de belastingadvieskant definitief vaarwel gezegd. Iets meer dan 8o% van onze klanten heeft problematische schulden en komt er zelf niet meer uit. Daarom is het pakket van onze medewerkers beperkt tot zo’n 40 à 45 klanten per persoon. Daardoor hebben we gemiddeld 4 uren per maand voor iedere klant beschikbaar. Gemiddeld nemen we nu jaarlijks van ongeveer 20% van onze klanten afscheid. Dat moet naar ruim 30%.

We zijn bewindvoerder in Twente uit oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen we klanten maximaal zo’n 3 jaar aan ons binden. Daar leggen we ons op vast en dat zorgt er voor dat we het tempo hoog willen houden: 3 jaar is zomaar om namelijk. Bewindvoering kost geld en meestal moet dat door de gemeente betaald worden. Een gemiddeld traject kost normaal al gauw €9.000. Wij van Met ’n Klik vinden dat een gemeente wel wat mag verwachten van een cliënt waar ze zoveel geld voor betaald. Dat moeten onze cliënten ook vinden anders hebben we geen KLIK.

We vinden het belangrijk dat de cliënt voldoende eerste levensbehoeften heeft en daarom proberen we het leefgeld wekelijks zo hoog mogelijk te krijgen. Daar maken we van tevoren heldere afspraken over. Hoeveel er gespaard wordt en waarvoor ligt vast. Veel weinig maakt ons niet maar altijd wel voor de tegenvallende energieafrekening of het eigen risico van de zorgverzekering. Daar staat tegenover dat van Kinderbijslag, Kindgebondenbudget, Individuele Inkomenstoeslag en het vakantiegeld altijd zo’n 80% wordt doorbetaald aan de cliënt. 

We bieden een inloopspreekuur voor bewindvoering in Enschede. Daar kunnen zowel cliënten als niet cliënten vrij binnen lopen met hun vragen, op elk (financieel of fiscaal gebied). Elke cliënt krijgt een eigen email adres zodat zijn berichten gescheiden blijven van andere berichten. We zijn dagelijks bereikbaar tijdens kantoortijd en daarna: 54 uren per week en dat is flink veel. Maar we willen dan ook een klik en dat betekent samenwerking en contact.

 

Terug naar de Homepage