3-jaarstermijn

We denken dat bij een goede samenwerking tussen klant en ons, de schuldhulpverlening ca. 3 jaar duurt.
We gaan dan uit van een perfecte samenwerking waarbij alle schulden snel in beeld zijn en er geen dingen
gebeuren waardoor het budget steeds in het honderd loopt.

Dat laatste is vreemd genoeg vaak het geval en dat komt omdat de klant bijvoorbeeld bestellingen doet op
internet, minder gaat werken omdat ie een nul-urencontract heeft, of …enz. Bij schuldhulpverlening is het
van groot belang dat het budgetplan uitgevoerd kan worden anders kan met de schuldeisers geen afspraak
gemaakt worden over de aflossing.

We rekenen een jaar om de schuldsanering er door te krijgen en daarna een jaar om de stabiliteit goed op
orde te houden en richting de schuldeisers te bewijzen. Na 2 jaar beginnen we u zelfstandig geld laten te
beheren
. Dan gaat u onder begeleiding (want u staat nog onder bewind) zelf het budgetplan in de gaten
houden en gaat het leefgeld naar een maandelijkse uitbetaling. Na 3 jaar als de
schuldsanering zo’n beetje
afloopt doet u zelf weer alle betalingen en het budgetplan.

Dan is het tijd om afscheid van elkaar te nemen en wordt de exit-regeling geformaliseerd.